آدرس

آذربایجان غربی – ارومیه

پنجراه – ساختمان ماد – طبقه 4 – واحد 3

اطلاعات تماس

تلفن: (+98)  44 32 250 943

فکس: (+98) 44 32 250 943

ایمیل: pelak17.ad@gmail.com